Własność i wykorzystanie zdjęć

Autorem i administratorem strony jest Mateusz Kuśnierz.

Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie, o ile nie zaznaczono inaczej, zostały wykonane i są własnością autora strony, czyli Mateusza Kuśnierza. Niekomercyjne publikowanie ich gdziekolwiek jest dozwolone pod warunkiem poinformowania mnie o tym. Komercyjne wykorzystanie zdjęć wyłącznie za zgodą autora. Przez komercyjne wykorzystanie zdjęć rozumie się publikację zdjęcia w dowolnej formie i nośniku (np. plakat, prasa, strona internetowa, książka, ale nie tylko), jeśli ktokolwiek pośrednio lub bezpośrednio na tym zarabia (np. sprzedaje to, albo promuje dochodowe wydarzenie lub miejsce itp.).

Wszystkie zdjęcia mam w formie RAW, więc w razie potrzeby jestem w stanie udostępnić zdjęcie w takim formacie.

W razie chęci kontaktu ze mną proszę pisać na e-mail matkus80@gmail.com.